Towarzystwo Przyjaciół Kultury Ludowej w Krakowie powstało i działa z potrzeby podtrzymania atmosfery sprzyjającej rozwojowi1 ludowej kultury, która jest ważnym składnikiem tożsamości narodowej.

Nasza misja polega na tworzeniu warunków sprzyjających odnowie kultury ludowej tam skąd ona się wywodzi – na wsi, oraz pobudzeniu dumy ze swego pochodzenia wśród mieszkańców miast o chłopskim rodowodzie z równoczesnym przywracaniem najwartościowszych z dawnych zwyczajów, obrzędów i upodobań.

Trudno nam się zgodzić, by bezpowrotnie miała zaginąć twórczość ludowa, regionalne pieśni i tańce, stroje i całe bogactwo obrzędów, obyczajów i zwyczajów – rdzennie polskich.


Towarzystwo od wielu lat organizuje konkursy i występy:

  • dla Przedszkoli  "Kto ty jesteś - Polak mały"
  • dla szkół "Rozśpiewane szkoły"
  • konkursy Poezji

W naszym programie są coroczne imprezy takie jak:3

  • przeglądy chórów szkolnych
  • współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich
  • święto Stroju Krakowskiego na Rynku Głównym w Krakowie

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym leży na sercu kultywowanie tradycji ludowych i narodowych.
Współpraca może mieć charakter czynny lub członka wspierającego.


Kłaniamy się Krakuskąpo Polsku, nisko