Prezes
 
Bronisław Kurek
Sekretarz
 
Krystyna Migas
Skarbnik
 
Krzysztof Perkowski
Zastępca Prezesa
 
Ewa Donatowicz
Członek
 
Andrzej Słonina
Zastępca członka
 
Henryk Banaś
 
 
 
Komisja rewizyjna
 
Michał Czyżewicz
Komisja rewizyjna
 
Ewa Antkiewicz
Komisja rewizyjna
 
Teresa Szumiec